Centrum Edukacji VdSAktualne informacje - ważny komunikat:

Szanowni Państwo,

w związku z wyjątkową sytuacją w kraju oraz zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego informujemy, że mogą występować  czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu naszego biura w Warszawie przy Alei Rzeczypospolitej 14.


Dostępność stacjonarnych numerów telefonów Centrali, tj.: 
tel. 22 546 93 00 – Oddział Kontroli Technicznej,
tel. 22 546 93 18 oraz 22 546 93 10 – Centrum Edukacji VdS
może być tymczasowo ograniczona.

Praca biura VdS odbywa się częściowo zdalnie. Cały czas jesteśmy dostępni dla Państwa online oraz pod bezpośrednimi numerami komórkowymi.


Wiadomości możecie też Państwo kierować na nasze imienne adresy e-mailowe, jak dotychczas lub na poniższe adresy poszczególnych działów:

* Oddział Kontroli Technicznej - sekretariat: warszawa(at)vds.de,
* Certyfikacje VdS: GAdamczak(at)vds.de,
* Centrum Edukacji VdS – szkolenia: szkolenia(at)vds.de,
* Wytyczne VdS – zamówienia: wytyczne(at)vds.de.

Na bieżąco jesteśmy też z Państwem w kontakcie za pośrednictwem naszej Bazy Klientów i Partnerów VdS. Dodatkowe aktualne komunikaty udostępniamy też na portalu LinkedInwww.linkedin.com/company/vdspolska.

Bardzo przepraszamy za wszelkie czasowe utrudnienia i zapraszamy do kontaktu. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ DO DNIA 30.04.2020: 

Warsztaty VdS: "Projektowanie instalacji systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS 2095" w terminie 24.-25.03.2020:

Z przykrością informujemy, że najbliższe warsztaty VdS: „Projektowanie instalacji systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS 2095” w terminie 24.-25.03.2020 zostały przełożone na termin: 15.-16.09.2020.
Szkolenie w terminie 24.-25.03.2020 nie odbędzie się z przyczyn od nas niezależnych.

Wszystkie zgłoszenia z terminu 24.-25.03.2020 zostały automatycznie przełożone na termin: 15.-16.09.2020.

Warsztaty VdS: "Obliczenia hydrauliczne wg PN-EN, VdS, NFPA, FM na podstawie obliczeń ręcznych i programu IDAT" w terminie 07.-08.04.2020:

Informujemy, że warsztaty VdS: „Obliczenia hydrauliczne wg PN-EN, VdS, NFPA, FM na podstawie obliczeń ręcznych i programu IDAT” w terminie 07.-08.04.2020 zostały przełożone na termin: 13.-14.10.2020.
Szkolenie w terminie 07.-08.04.2020 nie odbędzie się z przyczyn od nas niezależnych.

Wszystkie zgłoszenia z terminu 07.-08.04.2020 zostały automatyczne przełożone na termin: 13.-14.10.2020.

Stale monitorujemy sytuację i w chwili obecnej przekładamy terminy szkoleń, które miały się odbyć do końca kwietnia 2020. Mamy nadzieję, że obecna sytuacja szybko wróci do normy. 

Późniejsze terminy szkoleń i warsztatów pozostają na ten moment bez zmian.
Zapisy na szkolenia ciągle trwają i serdecznie Państwa zapraszamy do rejestracji.

W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o uzupełnienie Opens external link in new windowkarty zgłoszeniowej i przesłanie jej w skanie na adres: szkolenia(at)vds.de. Jesteśmy też dostępni pod numerem telefonu: 533 509 892.

Jednocześnie mając na uwadze komunikaty lekarzy przypominamy, aby Państwo dbali o siebie, w miarę możliwości ograniczyli podróże i pozostali w tym okresie w domu.
Życzymy Państwu dużo zdrowia i zachowania spokoju ducha w tej trudnej sytuacji.

Centrum Edukacji VdS
e-mail: szkolenia(at)vds.de
tel.: 533 509 892


Centrum Edukacji VdS:

Jednym z głównych celów VdS jest połączenie zdobytej wiedzy i dzielenie się wiedzą, a tym samym długofalowe ustanawianie standardów. Szeroka oferta informacyjna i szkoleniowa, która nie pozostawia żadnych otwartych pytań w głównych dziedzinach działalności VdS, tj. ochrony ppoż. i systemów zabezpieczeń, stanowi konsekwentną realizację misji VdS. Oprócz konferencji i szkoleń wewnętrznych u klienta centralne znaczenie mają kursy edukujące i dokształcające dla przedstawicieli branży ochrony ppoż. i systemów zabezpieczeń. VdS oferuje również różnorodny program wydawniczy. Publikacje VdS poszerzyły się w ubiegłych latach o kolejne pozycje i obejmują obecnie zbiory regulacji i norm, obszerne serie książek specjalistycznych, filmy specjalistyczne oraz magazyn s+s report. 


Oferujemy:

  • szkolenia i warsztaty VdS organizowane w Polsce
  • szkolenia i warsztaty prowadzone przez rzeczoznawców VdS
  • obszerne materiały szkoleniowe
  • "szyte na miarę" szkolenia dedykowane
  • wybrane szkolenia we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Ochrony Przeciwpożarowej Niemiec (Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes vfdb) z aprobatą europejskiej organizacji ochrony ppoż CFPA Europe
  • Publikacje VdS w języku polskim

 

W Polsce organizujemy następujące szkolenia: