Centrum Edukacji VdSJednym z głównych celów VdS jest połączenie zdobytej wiedzy i dzielenie się wiedzą, a tym samym długofalowe ustanawianie standardów. Szeroka oferta informacyjna i szkoleniowa, która nie pozostawia żadnych otwartych pytań w głównych dziedzinach działalności VdS, tj. ochrony ppoż. i systemów zabezpieczeń, stanowi konsekwentną realizację misji VdS. Oprócz konferencji i szkoleń wewnętrznych u klienta centralne znaczenie mają kursy edukujące i dokształcające dla przedstawicieli branży ochrony ppoż. i systemów zabezpieczeń. VdS oferuje również różnorodny program wydawniczy. Publikacje VdS poszerzyły się w ubiegłych latach o kolejne pozycje i obejmują obecnie zbiory regulacji i norm, obszerne serie książek specjalistycznych, filmy specjalistyczne oraz magazyn s+s report.


Oferujemy:

  • szkolenia i warsztaty VdS organizowane w Polsce
  • szkolenia i warsztaty prowadzone przez rzeczoznawców VdS
  • obszerne materiały szkoleniowe
  • "szyte na miarę" szkolenia dedykowane
  • wybrane szkolenia we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Ochrony Przeciwpożarowej Niemiec (Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes vfdb) z aprobatą europejskiej organizacji ochrony ppoż CFPA Europe
  • Publikacje VdS w języku polskim