„Door fan test” dla gazowych instalacji gaśniczychSzczególne wymogi należy uwzględnić w fazie projektowania gazowych instalacji gaśniczych. Aby ocenić skuteczność gazowej instalacji gaśniczej należy wiedzieć, jak szczelne jest chronione pomieszczenie. Dlatego VdS w ramach pomiaru szczelności od kilku lat ma w swojej ofercie wykonanie tak zwanego „door fan testu”. Obowiązuje zasada: w trakcie przeprowadzania takiego testu w pomieszczeniu wytwarzane jest podciśnienie wzgl. nadciśnienie z równoczesnym pomiarem odpływu.

Na podstawie takich danych można określić, jak duża jest strefa nieszczelności pomieszczenia. Wielkość strefy wpływa natomiast na osiągnięcie wymaganego stężenia gaz. środka gaśniczego oraz na czas utrzymania odpowiedniego stężenia. Przeprowadzając taki test, można zredukować do minimum kosztowne i czasochłonne wywołania próbne instalacji.