InformacjeVdS Schadenverhütung jest spółką wchodzącą w skład niemieckiego stowarzyszenia ubezpieczeniowego (GDV) zajmującego się badaniami i certyfikacją produktów i dostawców usług na rynku bezpieczeństwa i ochrony. W swojej działalności VdS kładzie szczególny nacisk na ochronę przeciwpożarową oraz ochronę przed włamaniami i kradzieżą. VdS posiada również własne wydawnictwo, za pośrednictwem którego wydawane są obszerne wytyczne obejmujące wskazaną powyżej problematykę. Ponadto VdS oferuje usługi edukacyjne i szkolenia. Znakiem firmowym VdS jest jakość i niezawodność.