Odbiory i powtórne kontrole okresoweNasza oferta obejmuje odbiory i kontrole okresowe dla następujących instalacji ochrony przeciwpożarowej:

  • instalacje tryskaczowe, instalacje zraszaczowe, instalacje mgły wodnej, instalacje pianowe
  • hydranty ścienne i zewnętrzne oraz piony instalacyjne
  • gazowe instalacje gaśnicze
  • instalacje gaszenia iskier, instalacje gaśnicze ochrony kuchni, instalacje redukcji tlenu
  • instalacje sygnalizacji pożarowej
  • instalacje oddymiające (naturalne i maszynowe instalacje, ciśnieniowe instalacje oddymiania i instalacje oddymiania klatek schodowych)
  • przegrody (zamknięcia) ppoż.
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Skuteczność działania instalacji ochrony ppoż. musi być regularnie kontrolowana.

Odbiory

Celem pierwszej kontroli jest sprawdzenie i poświadczenie, że spełnione zostały określone wymogi. Ponadto pierwsza kontrola ma wymierny wpływ na ocenę dokonaną później przez ubezpieczyciela. Dlatego też w trakcie pierwszej kontroli wyjaśniane są zasadnicze kwestie z obszernego katalogu pytań, takich jak między innymi: czy ilość środka gaśniczego jest dopasowana do istniejącego ryzyka lub czy zapewnione jest funkcjonalne współdziałanie poszczególnych elementów?

Pierwszą gruntowną kontrolę „w każdym calu” przeprowadzają eksperci Oddziału Kontroli Technicznej, którzy równocześnie jako rzeczoznawcy VdS oceniają jakość instalacji pod kątem każdorazowych wymogów budowlanych i dokonują odbioru urządzenia. W przypadku gazowych instalacji gaśniczych raport VdS jest również dowodem na wykonanie przez rzeczoznawców VdS kontroli, które są konieczne ze względu na wytyczne branżowych zakładów ubezpieczeniowych.


Kontrole okresowe/badania eksploatacyjne

Zmienione warunki ramowe jak na przykład zmiany użytkowania budynków i pomieszczeń mogą ujemnie wpłynąć na trwałą sprawność urządzeń ppoż. Instalacje ochrony ppoż. muszą być zatem kontrolowane w regularnych odstępach czasu. Takie powtórne kontrole okresowe, które czasami należy przeprowadzać kilka razy w roku, są nie tylko wymagane przez ubezpieczycieli w ramach kontroli technicznej do celów ubezpieczeniowych. Muszą one również odpowiadać wymogom prawa budowlanego (np. rozporządzeniu o przeglądach technicznych) i stanowią maksymalną ochronę ppoż. również ze względu na własną potrzebę bezpieczeństwa.