Nadzór instalacji tryskaczowych wg PN-EN i VdS (NIT-PL)



W wytycznych VdS dotyczących instalacji tryskaczowych opisano obowiązki związane z nadzorem nad instalacjami tryskaczowymi:

„Kierownictwo przedsiębiorstwa wyznacza do obsługi instalacji tryskaczowych odpowiedzialnego członka załogi oraz jego zastępcę. Są oni odpowiedzialni za przestrzeganie instrukcji obsługi i konserwacji przekazanej przez firmę montażową oraz za przestrzeganie przepisów prawnych. Osoba odpowiedzialna za nadzorowanie instalacji tryskaczowych przeprowadza kontrole, poleca konieczne naprawy oraz wpisuje wszystkie podjęte czynności i zdarzenia do książki eksploatacji instalacji (np. VdS 2212pl).”

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad tryskaczami powinna znać celowość zastosowania i sposób funkcjonowania wodnych instalacji gaśniczych, szczególnie instalacji tryskaczowych. W trakcie szkolenia uczestnicy zostają poinformowani o istotnych dla nich regulacjach wynikających z „Wytycznych dotyczących instalacji tryskaczowych”.

Szkolenie w bardzo praktyczny i szczegółowy sposób przybliża obowiązki związane z kontrolowaniem i niezbędnymi inspekcjami instalacji tryskaczowej.

CFPA Europe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają Certyfikat uczestnictwa VdS oraz atest CFPA Europe.

Grupa docelowa:

Osoby odpowiedzialne za kontrolę, konserwację i wykonawstwo wodnych instalacji gaśniczych, szczególnie instalacji tryskaczowych, główni odpowiedzialni specjaliści (uzupełnienie jednostek szkoleniowych wg VdS 2132pl i VdS 3422pl).

Treść szkolenia:

  • Struktura i sposób funkcjonowania instalacji tryskaczowych
  • Informacje ogólne
  • Utrzymanie instalacji w stanie gotowości do pracy
  • Rodzaje wodnych instalacji gaśniczych, sposób ich funkcjonowania, różnice
  • Elementy konstrukcyjne wodnych instalacji gaśniczych
  • Eksploatacja instalacji tryskaczowych
  • Problemy związane z procesami starzenia się instalacji tryskaczowych
  • Pokaz filmów z testów pożarowych
  • Pokaz instalacji demonstracyjnej

Terminy:  

NIT-PL 24/2 | 10.09-11.09.2024 |

Opłata za uczestnictwo:

2690 PLN / Netto

Miejsce szkolenia:

Sala szkoleniowa Centrum Edukacji VdS
Al. Rzeczypospolitej 14
02-972 Warszawa
tel. 22 546 93 18

Materiały szkoleniowe:

Do obszernych materiałów szkoleniowych uczestnicy dodatkowo otrzymują książkę eksploatacji:
VdS 2212pl - Książka eksploatacji dla wodnych instalacji gaśniczych

Rozpoczęcie i zakończenie:

Szkolenie rozpoczyna się pierwszego dnia o godzinie 10:00 i kończy się drugiego dnia około godziny 16:30.

 

 


Kontakt

Centrum Edukacji VdS:

E-mail: szkolenia(at)vds.de

Tel.: +48 (22) 546 93 18

Fax: +48 (22) 649 19 55