„Bezpieczeństwo z certyfikatem” wzmacnia zaufanieCertyfikaty VdS mają znakomitą reputację u producentów, usługodawców i konsumentów końcowych. Tworzą zaufanie i dają pewność, że elementy konstrukcji, urządzenia, systemy i usługi odpowiadają najwyższym standardom kontroli. Certyfikaty VdS opierają się bowiem na połączonej wiedzy specjalistów niezależnej instytucji. Ta niezależność jest udokumentowana poprzez liczne akredytacje i jest tym samym najlepszym dowodem na wysoką wiarygodność i unikalną koncepcję oferty VdS.

Ponadto wśród klientów rośnie tendencja do sięgania coraz częściej po produkty i usługi, które gwarantują optymalne bezpieczeństwo. Takie bezpieczeństwo daje marka certyfikatów VdS. Dlatego też w konsekwencji również oferenci produktów i usług certyfikowanych przez VdS czerpią korzyści z rosnącego popytu na nasze usługi i produkty. Wśród partnerów biznesowych certyfikacja VdS ma już dzisiaj doskonałą renomę: badania WIK-Enquête wykazały po raz kolejny, iż profesjonalni decydenci rynku bezpieczeństwa uznają VdS za najważniejszą markę certyfikującą.


Spektrum usług

VdS oferuje następujące procedury certyfikacji i aprobacji:

  • produktów (elementów konstrukcji, urządzeń, systemów)
  • firm instalatorskich i specjalistycznych
  • firm ochroniarskich/agencji ochrony
  • specjalistów ds. kontroli urządzeń elektrycznych
  • systemów zarządzania jakością według ISO 9001
  • nowych koncepcji ochrony z zastosowaniem urządzeń gaśniczych

Aprobaty VdS dla segmentu premium rynku zabezpieczeń

Jeżeli certyfikacja opiera się na wytycznych wydanych przez VdS bądź na normach zatwierdzonych przez VdS, mówi się wówczas o aprobacie VdS.

Wytyczne VdS mają szczególne odniesienie do praktyki i zawierają zwykle sklasyfikowane wymagania. Dlatego też środki zapobiegające wystąpieniu szkody można zastosować do bardzo szerokiego spektrum możliwych ryzyk i szkód. Obiektywność gwarantuje udział specjalistów towarzystw ubezpieczeniowych, policji, straży pożarnej, związków producentów i firm instalatorskich oraz specjalistów VdS.

Natomiast krajowe, a nawet międzynarodowe normy powstają zwykle w oparciu o określone interesy poszczególnych krajów. W praktyce oznacza to często, że norma może jedynie w minimalnym stopniu odzwierciedlać wpływ udzielającego się kraju lub organizacji. Ponadto w trakcie ustanawiania takich norm często nie uwzględnia się faktu, że normy te mogą zrealizować ogólnie przyjętą koncepcję bezpieczeństwa. Wytyczne VdS wymagają zasadniczo wyższych standardów bezpieczeństwa i można je również szybciej dopasować do zmieniających się warunków potencjalnego wystąpienia ryzyka.


Współpraca międzynarodowa

VdS jest przedsiębiorstwem o zasięgu międzynarodowym, które utrzymuje ścisłą współpracę z partnerami za granicą. Wzajemnie uznawanie wyników i badań odbywa się na podstawie porozumień zawartych z licznymi jednostkami certyfikującymi i kontrolującymi. Ponadto VdS utrzymuje ścisłą współpracę z partnerami w USA.

Kontakt

Oddział Certyfikacji Usług:

Grzegorz Adamczak
Dyrektor Oddziału Certyfikacji Usług w Polsce

E-mail: GAdamczak@vds.de

Tel.: +48 513 291 500

 

Katarzyna Gabryluk
Asystentka Oddziału Certyfikacji Usług w Polsce

E-mail: KGabryluk@vds.de

Tel.: +48 22 546 93 19