Stopka redakcyjna

Wydawca:
VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Kolonia
Tel.: +49 (0) 221-7766-0
Fax: +49 (0) 221-7766-341
e-mail: info(at)vds.de

Członek Zarządu:
Robert Reinermann
NIP: DE190145687
Sąd Rejonowy w Kolonii, HRB 28788

Redakcja i realizacja:
Simon Goeden-Eicken
Stefan Haase
e-mail: webmaster(at)vds.de

Realizacja techniczna:
Die Medialen GmbH
https://diemedialen.de/

Wyłączenie odpowiedzialności

Linki zewnętrzne
Wyrokiem z dnia 12 maja 1998 r. Sąd Okręgowy w Hamburgu uznał, iż umieszczenie na stronie internetowej przekierowania do innej strony internetowej może pociągać za sobą prawną współodpowiedzialność za zawartość strony, do której umieszczono odnośny link. Powyższej odpowiedzialności można uniknąć - zgodnie z orzeczeniem wspomnianego sądu - poprzez wyraźne zdystansowanie się od zawartości linkowanych stron. Na naszych stronach internetowych umieściliśmy linki do stron internetowych, których treść i aktualizacja nie podlega zakresowi wpływu firmy VdS Schadenverhütung GmbH. W odniesieniu do wszystkich takich linków obowiązuje poniższa deklaracja:

„VdS Schadenverhütung GmbH nie ma wpływu na kształt i treść obcych stron internetowych, do których prowadzą linki na stronie VdS. Dystansujemy się zatem od tych treści, nawet jeśli do tych zewnętrznych stron znajdują się przekierowania na stronie VdS Schadenverhütung GmbH”

Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszystkich linków podanych na naszej stronie i do wszystkich treści stron, do których prowadzą linki lub bannery.

Skuteczność prawna
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest częścią oferty internetowej VdS Schadenverhütung GmbH. Jeżeli poszczególne sformułowania lub części niniejszego tekstu nie odpowiadają bądź nie odpowiadają w pełni obowiązującym przepisom prawnym, pozostałe części niniejszej deklaracji obowiązują nadal bez zmian.

Brak odpowiedzialności
Treści niniejszego projektu reklamowego zostały starannie sprawdzone i są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Dane zawarte na tej stronie nie aspirują do kompletności, nie zapewniają najwyższej jakości i poprawności oraz mogą nie być zgodne z aktualnym stanem rzeczy. Nie przejmuje się odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zaufania w treści zawarte na tej stronie internetowej lub poprzez inne wykorzystanie niniejszej strony.

Naruszenie praw własności intelektualnej
Jeżeli podejrzewają Państwo, że niniejsza strona internetowa narusza prawa własności intelektualnej, prosimy o niezwłoczny kontakt drogą e-mailową, w celu poprawy zaistniałej sytuacji.