Paszport Edukacji VdSCzym jest Paszport Edukacji VdS? Do czego służy?

Gruntowne wykształcenie i regularne dokształcanie jest niezbędne do funkcjonowania i działalności w obszarze bezpieczeństwa. Innowacje techniczne, zmiany przepisów prawnych i wymogi we własnym przedsiębiorstwie wymagają ciągłego dokształcania się oraz aktualizowania swojego stanu wiedzy.

Paszport Edukacji VdS służy do kompaktowej dokumentacji wszystkich szkoleń zawodowych związanych z tematem bezpieczeństwa. Można do niego wpisywać odbyte szkolenia, seminaria, warsztaty lub konferencje specjalistyczne od różnych usługodawców, tak aby w każdej chwili mieć możliwość skorzystania z kompletnej dokumentacji podwyższania swoich kwalifikacji. Paszport Edukacji VdS ułatwia planowanie doskonalenia zawodowego.


Kto otrzymuje Paszport Edukacji VdS? W jaki sposób jest on wydawany?

Z końcem 2012 roku każdy uczestnik szkolenia/seminarium VdS może otrzymać osobisty Paszport Edukacji VdS. Aktualne szkolenie lub seminarium jest wtedy wpisywane do paszportu, z pieczątką VdS. Paszport Edukacji VdS wydawany jest razem z zaświadczeniem uczestnictwa po zakończeniu szkolenia.

Od tego momentu można w nim wpisywać wszystkie szkolenia VdS. Oczywiście do Paszportu Edukacji VdS mogą być wpisywane również szkolenia innych usługodawców szkoleń.

Ważne!

Wielu uczestników VdS posiada już Paszport Edukacji VdS. Prosimy, aby Państwo przynosili ze sobą swój paszport, przychodząc do nas na następne szkolenia. Państwa aktualne seminarium lub szkolenie zostanie wtedy naniesione do paszportu, razem z pieczątką VdS.