Analiza ryzyka i ekspertyzy

Analiza ryzyka i oględzinyNajlepsza ochrona przeciwpożarowa polega na tym, aby już w fazie projektowania zidentyfikować możliwe źródła zagrożenia, zapobiegając w ten sposób powstaniu pożaru. Aby zagwarantować taką formę ochrony ppoż., Oddział Kontroli Technicznej oddaje do dyspozycji ubezpieczycielom, użytkownikom i zarządcom (administratorom) budynku oraz innym zainteresowanym osobom rozległą ofertę w zakresie analizy i oceny zagrożenia pożarowego.

Rezultatem badań jest ocena koncepcji z perspektywy wystąpienia ryzyka wraz ze wskazaniem praktycznych rozwiązań służących ochronie ppoż. Zalecenia wpływają na lepsze zabezpieczenie przed ewentualnym wystąpieniem ryzyka i są konkretnym wsparciem przy indywidualnej ochronie ppoż. Pierwsze analizy i oceny wykazują, że ta stosunkowo nowa oferta spotkała się z dużą aprobatą ze strony zleceniodawców.


Ekspertyzy rzeczoznawcze

Eksperci Oddziału Kontroli Technicznej pracują również jako rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

W przypadku szczególnych zagadnień dotyczących technicznych zabezpieczeń ppoż. eksperci Oddziału Kontroli Technicznej pełnią również funkcję rzeczoznawców. Ekspertyzy rzeczoznawcze odgrywają ważną rolę przy ocenie koncepcji ochrony lub dokładnej analizy, czy odnośna instalacja gaśnicza zadziała zgodnie z przewidywanym efektem w sytuacji krytycznej.

Ekspertyzy mogą dotyczyć ponadto możliwości usunięcia wad. Podstawą każdej diagnozy jest pełna kontrola stanu faktycznego technicznych zabezpieczeń ppoż. Ekspertyzy mogą być ewentualnie zamówione z urzędu przez sądy, urzędy i inne instytucje państwowe. Ale również inwestorzy, którzy chcą przekazać swój projekt niezależnej stronie trzeciej w celu oszacowania optymalnej ochrony ppoż., są w dobrych rękach, zlecając sporządzenie ekspertyzy rzeczoznawcom VdS.