Projektowanie i instalowanie systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS – pełny zakres (4SSP-PL)Warsztaty VdS „Projektowanie i instalowanie systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS – pełny zakres” wyczerpują wszystkie zagadnienia zarówno z warsztatów „Projektowanie instalacji systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS 2095 - moduł I”, jak i warsztatów „Instalacje systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS 2095, VdS 2496 i VdS 2833 - moduł II”. Rzeczoznawcy VdS prowadząc wykłady i część praktyczną bazują na najnowszych standardach VdS 2095, VdS 2833 i VdS 2496.

Grupa docelowa:

Projektanci i pracownicy firm wykonawczych SSP, firmy wykonawcze przystępujące do procesu certyfikacji VdS, serwisanci SSP, użytkownicy/ zarządcy SSP, inżynierowie ds. oceny ryzyka, główni odpowiedzialni specjaliści (uzupełnienie jednostek szkoleniowych wg VdS 2132pl i VdS 3422pl).

Treść szkolenia:

 • Projektowanie ISSP w odniesieniu do magazynów wysokiego składowania
 • Projektowanie ISSP w odniesieniu do systemów przetwarzania danych
 • Wysterowanie stałych urządzeń gaśniczych
 • Rozmieszczenie czujek pożarowych – stropy płaskie, sufity z podciągami
 • Rozmieszczenie czujek specjalnych tj. zasysających czujek dymu, liniowych oraz płomienia
 • Przewody, drogi transmisji i podtrzymanie funkcji
 • Ochrona przeciwprzepięciowa zgodnie z VdS 2833
 • Instalacje w strefach zagrożonych wybuchem
 • Połączenia i sieciowanie central pożarowych
 • Zewnętrzne zasilanie energią
 • Alarmowanie
 • Serwis i konserwacja instalacji SSP

Termin:

4SSP-PL 24/1 | 24.09.-27.09.2024 | 

Opłata za uczestnictwo:

4490 PLN / Netto  

Miejsce szkolenia:

Sala szkoleniowa Centrum Edukacji VdS
Al. Rzeczypospolitej 14
02-972 Warszawa
tel. 22 546 93 18

Materiały szkoleniowe:

Do obszernych materiałów szkoleniowych uczestnicy dodatkowo otrzymują wytyczne VdS:
VdS 2095pl - Wytyczne VdS dla automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej - Projektowanie i instalowanie
VdS 2496pl - Wytyczne dotyczące wysterowania stałych urządzeń gaśniczych - Projektowanie i instalowanie
VdS 2833pl - Wytyczne VdS dotyczące instalacji sygnalizacji zagrożeń, rozwiązania ochrony przeciwprzepięciowej dla instalacji sygnalizacji zagrożeń
VdS 2878pl - Połączenie sieciowe (wzajemne połączenie) starych i nowych instalacji systemów sygnalizacji pożarowej
VdS 2135pl - Wytyczne VdS dotyczące instalacji sygnalizacji zagrożeń, symbole graficzne instalacji sygnalizacji zagrożeń
VdS 2134pl - Ciepło spalania materiałów izolacyjnych kabli i przewodów - Instrukcja obliczania obciążeń ogniowych
VdS 2350pl - Wytyczne VdS dotyczące mechanicznych urządzeń zabezpieczających - sejfy na klucze - Projektowanie, instalowanie, obsługiwanie
VdS 3422-2pl - Wytyczne VdS dotyczące certyfikacji firm wykonujących instalacje systemów sygnalizacji pożarowej (Polska), Wymagania dodatkowe dla Polski
VdS 2182pl - Książka eksploatacji dla automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej

Rozpoczęcie i zakończenie:

Warsztaty rozpoczynają się pierwszego dnia o godzinie 9:30, a kończą się czwartego dnia około godziny 14:15.


Kontakt

Centrum Edukacji VdS:

E-mail: szkolenia(at)vds.de

Tel.: +48 (22) 546 93 18

Fax: +48 (22) 649 19 55