Certyfikacja systemów zarządzania jakością zgodnie z DIN EN ISO 9001 w zakresie pozapolicyjnej ochrony bezpieczeństwa.Nową ofertą w zakresie usług VdS Schadenverhütung jest certyfikacja systemów zarządzania jakością wg DIN EN 9001 w zakresie pozapolicyjnej ochrony bezpieczeństwa dotycząca:

  • Zawodowej i Ochotniczej Straży Pożarnej
  • Straży Pożarnej Fabrycznej
  • służb ratunkowych
  • przedsiębiorstw pogotowia ratunkowego
  • centrali wyżej wymienionych jednostek

Chcąc podnieść jakość i efektywność w zakresie pozapolicyjnej ochrony bezpieczeństwa, organizacje o dalekowzrocznej polityce działania nie mogą pominąć tematu jakości. Ze względu na powszechny brak zasobów finansowych należy sprostać wymogom rzeczywistości, tzn. należy ostrożnie obchodzić się ze środkami oddanymi do dyspozycji. Nie ma przy tym większego znaczenia, czy środki te dotyczą wolontariuszy, pełnoetatowych pracowników, budynku strażniczego, sprzętu czy budżetu gospodarstw domowych.

Zarządzanie jakością oznacza m.in. jasne reguły, jednolite standardy, zrozumiały przebieg podejmowanych działań, przejrzysty system raportowania, głęboko zmotywowane jednostki działania, środki zapobiegające wystąpieniu błędu i ciągłe udoskonalanie metod działania. W centrum uwagi „jako klienci”, których należy chronić, znajdują się obywatele w roli podatnika, świadczeniodawcy jak np. towarzystwa ubezpieczeniowe i kasy chorych, ale również ustawowo odpowiedzialne podmioty oraz ich zarządy i frakcje polityczne.

W celu pomyślnej ochrony przed zagrożeniem wszystkie człony w równym stopniu muszą sprostać różnorodnym obciążeniom w tym łańcuchu współdziałania techniki i człowieka. Od 1992 r. VdS Schadenverhütung prowadzi – działającą na płaszczyźnie międzynarodowej – akredytowaną jednostkę certyfikującą systemy QM zgodnie z normą DINEN ISO 9001. Jej działalność obejmuje przede wszystkim branże powiązane z ochroną i systemem zabezpieczeń, m.in. instalatorów i firmy specjalizujące się w systemach sygnalizacji włamań i pożaru, producentów w zakresie ochrony ppoż. i zabezpieczeń, firmy ochroniarskie, centrale alarmowe i serwisowe oraz straże pożarne i służby ratownicze.

Nasi zatrudnieni etatowo audytorzy posiadają ugruntowane umiejętności specjalistyczne oraz wieloletnie doświadczenie w kwestiach dotyczących ochrony ppoż. i służb ratowniczych. Udzielają również kompetentnej porady w zakresie wydawanych certyfikatów. Audytorzy towarzyszą naszym Klientom przed, w trakcie oraz po ukończeniu certyfikacji, a ich doświadczenie pomoże Państwu stworzyć własny efektywny system QM.