Instalacje mgły wodnej wg VdS (IMW-PL)Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu wodnych instalacji gaśniczych – instalacji mgły wodnej: Podczas szkolenia zostaną omówione podstawy technologii gaśniczych za pomocą mgły wodnej oraz najważniejsze aspekty dotyczące projektowania instalacji. Na szkoleniu rzeczoznawcy VdS przedstawią różnice pomiędzy nisko- i wysokociśnieniowymi instalacjami oraz objaśnią podstawowe założenia dotyczące kontroli skuteczności i wymiarowania.

Grupa docelowa:

Szkolenie adresowane jest do osób dysponujących podstawową wiedzą na temat wodnych urządzeń gaśniczych, dla pracowników firm wykonujących instalacje mgły wodnej, pracowników obsługi technicznej instalacji mgły wodnej, projektantów,  użytkowników obiektów, inspektorów nadzoru, ubezpieczycieli oraz pracowników instytucji/ urzędów zajmujących się ochroną przeciwpożarową, głównych odpowiedzialnych specjalistów (uzupełnienie jednostek szkoleniowych wg VdS 2132pl i VdS 3422pl). 

Treść szkolenia:

 • Podstawy i sposób funkcjonowania instalacji mgły wodnej
 • Rodzaje instalacji mgły wodnej i jej struktura
 • Różnice pomiędzy nisko i wysokociśnieniowymi systemami
 • Wymiarowanie i kontrola skuteczności
 • Podstawy projektowania i inne regulacje
 • Podstawy projektowania instalacji mgły wodnej
 • Obliczenia hydrauliczne
 • Elementy budowy i podstawowe komponenty
 • Zaopatrzenie wodne i w energię elektryczną
 • Elektryczne wysterowanie, monitorowanie i alarmowanie w instalacjach mgły wodnej
 • Przykładowe koncepcje ochrony
 • Utrzymanie instalacji mgły wodnej w stanie gotowości do pracy

 

Terminy:

IMW-PL 24/2 | 05.11.-06.11.2024 | 

Opłata za uczestnictwo:

2590 PLN / Netto  

Miejsce szkolenia:

Sala szkoleniowa Centrum Edukacji VdS
Al. Rzeczypospolitej 14
02-972 Warszawa
tel. 22 546 93 18

Materiały szkoleniowe:

Do obszernych materiałów szkoleniowych uczestnicy dodatkowo otrzymują wytyczne VdS:
VdS 3188pl - Wytyczne VdS dotyczące instalacji mgły wodnej (systemy wysokociśnieniowe) - Projektowanie i instalowanie

Rozpoczęcie i zakończenie:

Szkolenie rozpoczyna się pierwszego dnia o godz. 10:00 i kończy się drugiego dnia około godziny 15:45.


Kontakt

Centrum Edukacji VdS:

E-mail: szkolenia(at)vds.de

Tel.: +48 (22) 546 93 18

Fax: +48 (22) 649 19 55