Obliczenia hydrauliczne wg wymagań PN-EN, VdS, NFPA i FM na przykładach obliczeń ręcznych i programu IDAT (OH-PL)Najważniejszym elementem projektu instalacji tryskaczowej wykazującym, że instalacja ta będzie spełniała założone parametry oraz będzie skuteczna – są obliczenia hydrauliczne.

Warsztaty VdS bazują na głównych zagadnieniach z obliczeń hydraulicznych sieci rur instalacji tryskaczowych, na przykładach obliczeń ręcznych i programu IDAT (wg formuły Hazena-Williamsa). Szczególną uwagę kierujemy na najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania obliczeń hydraulicznych.

Szkolenie prowadzone jest przez rzeczoznawcę VdS.

Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniu powinny posiadać podstawową wiedzę w zakresie instalacji tryskaczowych/zraszaczowych.

Uwaga:

Prosimy, aby na warsztaty zabrać ze sobą laptop z zainstalowanym we własnym zakresie programem IDAT lub wcześniej zainstalowaną wersją demonstracyjną programu IDAT.

Grupa docelowa:

Warsztaty adresowane są przede wszystkim do biur projektowych instalacyjnych oraz do firm wykonawczych instalacyjnych, do inżynierów i projektantów instalacji ppoż., głównych odpowiedzialnych specjalistów (uzupełnienie jednostek szkoleniowych wg VdS 2132pl i VdS 3422pl).

Treść szkolenia:

  • Intensywność zraszania, powierzchnia działania, położenie i kształt, natężenie przepływu/wypływu - wg VdS, PN-EN 12845, NFPA, FM
  • Odcinek ssący pomp tryskaczowych - prawidłowy dobór i podłączenie
  • Wzory do obliczania strat ciśnienia - statyczne i dynamiczne (Hazzen-Williams i Darcy‘ego Weisbacha - środek pianotwórczy i przeciw zamarzaniu)
  • Źródła zasilania: pompa + zbiornik 100%, zbiornik pośredni, zbiornik wysokościowy itp.
  • Źródła wody po 50%. Łączenie charakterystyk pomp tryskaczowych – wprowadzanie danych do programu
  • Obliczanie zbiornika hydroforowego, zbiornika pośredniego - ćwiczenia
  • Charakterystyka pracy pompy i instalacji tryskaczowej
  • Zagadnienia kawitacji i obliczanie NPSH
  • Obliczenia wykonane ręcznie i za pomocą programu IDAT - ćwiczenia i przykłady 

Terminy: 

OH-PL 24/2 | 08.10.-09.10.2024 | 

Opłata za uczestnictwo:

2590 PLN / Netto  

Miejsce szkolenia:

Sala szkoleniowa Centrum Edukacji VdS
Al. Rzeczypospolitej 14
02-972 Warszawa
tel. 22 546 93 18

Materiały szkoleniowe:

Do obszernych materiałów szkoleniowych uczestnicy dodatkowo otrzymują wytyczne VdS:
VdS CEA 4001pl - Wytyczne VdS-CEA dotyczące instalacji tryskaczowych - Projektowanie i instalowanie
VdS 2109pl - Wytyczne VdS dotyczące instalacji zraszaczowych - Projektowanie i instalowanie.

Rozpoczęcie i zakończenie:

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:45 i kończy się drugiego dnia około godziny 16:00.


Kontakt

Centrum Edukacji VdS:

E-mail: szkolenia(at)vds.de

Tel.: +48 (22) 546 93 18

Fax: +48 (22) 649 19 55