Certyfikacja VdS – firmy specjalizujące się w systemach sygnalizacji pożarowejVdS jest akredytowana przez niemiecką jednostkę akredytującą Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) do wydawania certyfikatów firmom specjalistycznym z zakresu systemów sygnalizacji pożarowej zgodnie z normą DIN 45011.

Procedura certyfikacyjna jest udostępniana firmom, które są w stanie świadczyć usługę bądź kilka poniżej wymienionych usług:

  • projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej (projektowanie i planowanie realizacji) – bez odniesienia do określonego systemu sygnalizacji pożarowej)
  • projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej (projektowanie przemysłowe i montażu – z odniesieniem do konkretnego systemu sygnalizacji pożarowej)
  • montaż/instalacja systemu sygnalizacji poż.
  • uruchomienie systemu sygnalizacji poż.
  • odbiór systemu sygnalizacji poż.
  • konserwacja systemu sygnalizacji poż.

Wymienione usługi muszą odpowiadać wytycznym DIN 14675.

Certyfikat wystawiany jest z reguły na okres czterech lat. Firmy specjalistyczne, które nie potwierdziły jeszcze praktycznego doświadczenia w zakresie planowania, projektowania, montażu, uruchamiania, odbioru wzgl. konserwacji systemów sygnalizacji poż., otrzymują początkowo certyfikat ważny przez jeden rok. Firmy specjalizujące się w systemach sygnalizacji poż. nie są co do zasady upoważnione do wystawiania testów instalacyjnych VdS.


Team

Wolfram Althaus
+49 (0)221 7766 -174

Hildegard Zink
+49 (0)221 7766 - 360

Anna Perelygina
+49 (0)221 7766 - 494