BS OHSAS 18001To coś więcej niż tylko trend: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Systemy zarządzania były dotychczas ukierunkowane na wyniki codziennej praktyki przedsiębiorstwa: na produkt, usługę. Ale czy koncentrują się one na najważniejszych zasobach w procesie powstawania produktu: na pracownikach i samej firmie? Jakie działania może podjąć przedsiębiorstwo, aby chronić i wzmocnić swoją pozycję oraz swoich pracowników?


BS OHSAS 18001 jako uznany standard na całym świecie

Norma BS OHSAS 18001 dostarcza w tym celu systematycznej metody, ponieważ główny nacisk kładzie ona na ochronę osób, bezpieczeństwo pracy oraz profilaktykę ochrony zdrowia. Poprzez środki zapobiegawcze w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy umożliwia pracownikom podjęcie koniecznych działań, zanim dojdzie do wypadku lub uszkodzenia mienia. OHSAS oznacza Occupational Health and Safety Assessment System, a w tłumaczeniu na język polski to System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, który został opracowany przez British Standards Institution wspólnie z międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi. Od chwili pojawienia się tej normy Certyfikowane Systemy Zarządzania BHP cieszą się rosnącą popularnością i akceptacją na całym świecie. W samych tylko Niemczech istnieje już obecnie ponad 1000 przedsiębiorstw, które uzyskały certyfikat potwierdzający zgodność z normą BS OHSAS 18001.


Edukacja, świadomość i prewencja

W kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy należy dążyć do usprawnień we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Ukierunkowane wykształcenie, kształtowanie indywidualnej świadomości oraz inteligentne zapobieganie wystąpieniu zagrożenia to hasła przewodnie. System Zarządzania BHP certyfikowany przez VdS oferuje następujące korzyści:

  • Zwiększenie motywacji pracowników dzięki poprawie bezpieczeństwa pracy i profilaktyce ochrony zdrowia
  • Konsekwentna redukcja kosztów powstałych wskutek wypadków i przerw w produkcji
  • Wyraz zaangażowania w bezpieczeństwo pracowników, ochronę własności oraz zakładów
  • Poprawa wizerunku firmy, pozycji konkurencyjnej i lojalności klienta
  • Kontrola krytycznych obszarów poprzez wzmocnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • Wzmocnienie kadry zarządzającej w zakresie pewności prawnej
  • Konsekwentne przestrzeganie przepisów ustawowych
  • Niższe składki ubezpieczeniowe
  • Redukcja kosztów dzięki integralnej certyfikacji zgodnie z ISO 9001

Zintegrowany system zarządzania i związane z nim niższe koszty

BS OHSAS 18001 stanowi wielką korzyść dla przedsiębiorstw, które zainstalowały już System Zarządzania Jakością zgodnie z normą DIN EN ISO 9001. Obie regulacje można perfekcyjnie połączyć w jeden zintegrowany system zarządzania, ponieważ są opracowane na podstawie podobnej struktury. Tak więc można na przykład wykorzystać wprowadzone już procesy dokumentacyjne, analityczne i informacyjne w rozumieniu zintegrowanego systemu zarządzania dla obu katalogów wymogów. I co nie mniej istotne, poprzez połączenie certyfikacji Systemu Zarządzania BHP i Systemu Zarządzania Jakością z jednego źródła można znacznie zredukować nakład czasu i kosztów.

Wysoko wykwalifikowany zespół audytorów VdS

Wykształcenie zespołu audytorów VdS opiera się na wymagających regułach Europejskiej Organizacji ds. Jakości (European Organization for Quality (EOQ), które muszą być spełnione przez audytorów. Należy do nich kompleksowa i praktyczna edukacja oraz szkolenie. Audytorzy VdS pracują w sposób niezależny, bezstronny i niedyskryminujący.