Projektowanie instalacji systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS 2095 - moduł I (PSSP-PL)Podczas warsztatów VdS Schadenverhütung „Projektowanie instalacji systemów sygnalizacji pożarowej - moduł I” omawiane są główne zagadnienia dotyczące projektowania instalacji SSP według najnowszego standardu VdS 2095 – obejmującego najbardziej aktualne wytyczne techniczno-ubezpieczeniowe z zakresu instalacji SSP.

Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z tej tematyki serdecznie zapraszamy również na II moduł warsztatów: „Instalacje systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS 2095, VdS 2833 i VdS 2496 - moduł II". Kolejność uczestnictwa w modułach jest dowolna.

Warsztaty prowadzone są przez rzeczoznawców VdS.

Grupa docelowa:

Projektanci i pracownicy firm wykonawczych SSP, firmy wykonawcze przystępujące do procesu certyfikacji VdS, serwisanci SSP, użytkownicy/zarządcy SSP, inżynierowie ds. oceny ryzyka.

Treść szkolenia:

  • Podstawy projektowania ISSP
  • Projektowanie instalacji czujek pożarowych zgodnie z VdS 2095 – przykłady, zadania praktyczne
  • Przewody, drogi transmisji
  • Projektowanie instalacji czujek specjalnych (liniowe czujki dymu, czujki zasysania i płomienia) – zadania praktyczne
  • Alarmowanie – sygnalizatory akustyczne/optyczne
  • Zewnętrzne zasilania energią – przykłady
  • Połączenia, sieciowanie central pożarowych

Terminy w 2023 roku:

PSSP-I-PL 23/1 | 28.02.-01.03.2023 | NOWY TERMIN

Opłata za uczestnictwo:

2590 PLN / Netto  

Miejsce szkolenia:

Sala szkoleniowa Centrum Edukacji VdS
Al. Rzeczypospolitej 14
02-972 Warszawa
tel. 22 546 93 18

Materiały szkoleniowe:

Do obszernych materiałów szkoleniowych uczestnicy dodatkowo otrzymują wytyczne VdS:
VdS 2095pl - Wytyczne VdS dla automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej - Projektowanie i instalowanie
VdS 2878pl - Połączenie sieciowe (wzajemne połączenie) starych i nowych instalacji systemów sygnalizacji pożarowej
VdS 2135pl - Wytyczne VdS dotyczące instalacji sygnalizacji zagrożeń, symbole graficzne instalacji sygnalizacji zagrożeń
VdS 2134pl - Ciepło spalania materiałów izolacyjnych kabli i przewodów - Instrukcja obliczania obciążeń ogniowych
VdS 2182pl - Książka eksploatacji dla automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej

Rozpoczęcie i zakończenie:

Szkolenie rozpoczyna się pierwszego dnia o godzinie 09:30, a kończy się drugiego dnia o godzinie 16:15.


Kontakt

Centrum Edukacji VdS:

E-mail: szkolenia(at)vds.de

Tel.: +48 (22) 546 93 18

Fax: +48 (22) 649 19 55