Projektowanie instalacji systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS 2095 - moduł I (PSSP-PL)W trakcie warsztatów VdS Schadenverhütung „Projektowanie instalacji systemów sygnalizacji pożarowej - moduł I" omawiane są główne zagadnienia dotyczące projektowania instalacji SSP według najnowszego standardu VdS 2095, obejmującego najbardziej aktualne wytyczne techniczno-ubezpieczeniowe z zakresu instalacji SSP.

Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z tej tematyki serdecznie zapraszamy również na II moduł warsztatów:"Opens external link in new windowInstalacje systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS 2095, VdS 2388 i VdS 2496". Kolejność uczestnictwa w modułach jest dowolna.

Grupa docelowa:

Projektanci i pracownicy firm wykonawczych SSP, firmy wykonawcze przystępujące do procesu certyfikacji VdS, serwisanci SSP, użytkownicy/zarządcy SSP, inżynierowie ds. oceny ryzyka, główni odpowiedzialni specjaliści (uzupełnienie jednostek szkoleniowych wg VdS 2132pl i VdS 3422pl). 

Treść szkolenia:

  • Podstawy projektowania instalacji SSP
  • Projektowanie instalacji czujek pożarowych zgodnie z VdS 2095
  • Przewody, drogi transmisji
  • Projektowanie instalacji czujek specjalnych (liniowe czujki dymu, czujki zasysania i płomienia) - zadania praktyczne
  • Alarmowanie - sygnalizatory akustyczne/optyczne
  • Zewnętrzne zasilania energią - przykłady
  • Połączenia, sieciowanie central pożarowych

Terminy:

Następny termin jest planowany w pierwszej połowie 2025 roku.

We wrześniu 2024 roku odbędzie się szkolenie 4-dniowe obejmujące zakres tematyczny I modułu - więcej informacji: Opens external link in new windowProjektowanie i instalowanie systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS – pełny zakres

Opłata za uczestnictwo:

2590 PLN / Netto  

Miejsce szkolenia:

Sala szkoleniowa Centrum Edukacji VdS
Al. Rzeczypospolitej 14
02-972 Warszawa
tel. 22 546 93 18

Materiały szkoleniowe:

Do obszernych materiałów szkoleniowych uczestnicy dodatkowo otrzymują wytyczne VdS:
VdS 2095pl - Wytyczne VdS dla automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej -Projektowanie i instalowanie
VdS 2878pl
- Połączenie sieciowe (wzajemne połączenie) starych i nowych instalacji systemów sygnalizacji pożarowej
VdS 2135pl - Wytyczne VdS dotyczące instalacji sygnalizacji zagrożeń, symbole graficzne instalacji sygnalizacji zagrożeń
VdS 2134pl - Ciepło spalania materiałów izolacyjnych kabli i przewodów - Instrukcja obliczania obciążeń ogniowych
VdS 2182pl - Książka eksploatacji dla automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej

Rozpoczęcie i zakończenie

Warsztaty rozpoczynają się pierwszego dnia o godzinie 9:30, a kończą się drugiego dnia około godziny 16:15.


Kontakt

Centrum Edukacji VdS:

E-mail: szkolenia(at)vds.de

Tel.: +48 (22) 546 93 18

Fax: +48 (22) 649 19 55