Kontrole przeprowadzane w laboratoriach VdSVdS posiada kosztownie wyposażone laboratoria, w których przeprowadzane są kontrole typów i systemu produktów ochrony ppoż. i antywłamaniowej. Warunkiem przeprowadzania takich kontroli jest oprócz zastosowania nowoczesnych technologii i innowacyjnych procedur kontroli/badań przede wszystkim know-how oraz wieloletnie doświadczenie pracowników.


Laboratoria VdS są akredytowane przez Niemiecką Jednostkę Akredytującą Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

Producent wspiera VdS od fazy opracowania produktu poprzez kontrolę prototypu aż do powstania produktu końcowego posiadającego aprobatę VdS. Pokrycie całego łańcucha tworzenia wartości produktu daje producentowi znaczne korzyści konkurencyjne – przykładowo w ten sposób, że zostaje znacznie zredukowany okres czasu do momentu wejścia produktu na rynek. Szybkie i nieskomplikowane procedury kontroli pomagają w procesie oznaczania produktu znakiem CE lub wydawania aprobaty VdS. Inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem służą radą przy wyborze i zastosowaniu odpowiednich norm i wytycznych.