Kontrole starych instalacji

Instalacje tryskaczoweProcesy starzenia oraz wpływ atmosferyczny i eksploatacja urządzeń mają znaczący wpływ na niezawodność i skuteczność działania instalacji tryskaczowych. Dotyczy to w szczególności tryskaczy oraz sieci rur, które mogą być poddane jedynie zewnętrznej kontroli wzrokowej w ramach powtarzających się badań okresowych.

Z tego powodu obowiązujące dyrektywy nakazują gruntowną kontrolę instalacji mokrych po 25 latach, natomiast instalacji suchych po upływie 12,5 roku. Oprócz kontroli wnętrza rur za pomocą endoskopu oraz określenia pozostałej grubości ścian przy pomocy pomiarów ultradźwiękowych wybiera się losowo tryskacze, których funkcjonalność sprawdzana jest w laboratoriach VdS.