Stałe urządzenia gaśnicze wodne wg PN-EN i VdS (SUGW-PL)Program szkolenia z zakresu wodnych instalacji gaśniczych oferowany przez VdS Schadenverhütung dotyczy przede wszystkim projektowania i instalowania instalacji gaśniczych tryskaczowych i zraszaczowych.

Osoby biorące udział w szkoleniu powinny dysponować podstawową wiedzą na temat wodnych instalacji gaśniczych.

Grupa docelowa:

Szkolenie odpowiednie jest dla pracowników firm wykonujących stałe urządzenia gaśnicze wodne, projektantów, ubezpieczycieli oraz dla użytkowników obiektów.

Treść szkolenia:

 • Regulacje prawne i prywatnoprawne
 • Kompetencje i odpowiedzialność
 • Filozofia VdS – skuteczność i niezawodność instalacji gaśniczych
 • Zakres ochrony instalacji gaśniczej, budowlana ochrona przeciwpożarowa
 • Rodzaje instalacji gaśniczych wodnych: wybór i wielkość
 • Klasy zagrożenia pożarowego, zaklasyfikowanie zagrożeń produkcji i składowań
 • Rozkład tryskaczy
 • Rurociągi
 • Zaopatrzenie wodne i w energię elektryczną
 • Wysterowanie instalacji gaśniczych wodnych za pomocą instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej
 • Elektryczne monitorowanie i alarmowanie w wodnych instalacjach gaśniczych
 • Ochrona budynków i wyposażenia szczególnego rodzaju i użytkowania
 • Kontrola elementów instalacji
 • Pokaz instalacji demonstracyjnej
 • Obliczenia hydrauliczne
 • Instalacje zraszaczowe, pianowe, gaszenia iskier i inne
 • Instalacje tryskaczowe ESFR
 • Utrzymanie w stanie gotowości do pracy
 • Eksploatacja instalacji tryskaczowych
 • Problemy związane z procesami starzenia się instalacji tryskaczowych

Terminy w 2022 roku:

SUGW-PL 22/2 | 06.12.-09.12.2022 | JESZCZE W TYM ROKU!

Opłata za uczestnictwo:

4290 PLN / Netto  

Terminy w 2023 roku:

SUGW-PL 23/1 | 20.06.-23.06.2023 | NOWY TERMIN

SUGW-PL 23/2 | 05.12.-08.12.2023 | NOWY TERMIN

Opłata za uczestnictwo:

4590 PLN / Netto  

Miejsce szkolenia:

Sala szkoleniowa Centrum Edukacji VdS
Al. Rzeczypospolitej 14
02-972 Warszawa
tel. 22 546 93 18

Materiały szkoleniowe:

Do obszernych materiałów szkoleniowych uczestnicy dodatkowo otrzymują wytyczne VdS:
VdS CEA 4001pl - Wytyczne VdS dotyczące instalacji tryskaczowych - Projektowanie i instalowanie.

Rozpoczęcie i zakończenie:

Szkolenie rozpoczyna się pierwszego dnia o godzinie 10:00 i kończy się czwartego dnia około godziny 12:15.


Kontakt

Centrum Edukacji VdS:

E-mail: szkolenia(at)vds.de

Tel.: +48 (22) 546 93 18

Fax: +48 (22) 649 19 55