Wytyczne VdS w języku polskim - oferta specjalnaWytyczne VdS:

Wytyczne VdS - efekt wieloletnich badań prowadzonych przez ekspertów we własnych laboratoriach VdS.

Wytyczne są przeznaczone dla firm ubezpieczeniowych, wykonawczych, projektantów, producentów instalacji przeciwpożarowych i techniki zabezpieczeń, rzeczoznawców z różnych dziedzin oraz innych instytucji i urzędów.

Wytyczne VdS w formie książki w języku polskim można zakupić w specjalnych cenach w biurze VdS w Warszawie.

W celu zamówienia wytycznych VdS, prosimy o wypełnienie załączonego formularza i o przesłanie podpisanego formularza zamówienia wytycznych VdS w skanie na adres: wytyczne(at)vds.de

VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.
Al. Rzeczypospolitej 14
02-972 Warszawa

e-mail: wytyczne(at)vds.de
tel.: 22 546 93 18

Centrum Edukacji VdS w Warszawie nie prowadzi sprzedaży wytycznych w wersji elektronicznej - mogą Państwo je zakupić za pośrednictwem strony: www.shop.vds.de

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia poprzez powyższą stronę uzyskają Państwo kontaktując się bezpośrednio z wydawnictwem:

tel.: +49 022 7766 122
e-mail: verlag(at)vds.de


Numer publikacji: Tytuł publikacji:
VdS 2010pl Ukierunkowana na ryzyko ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami
VdS 2017pl Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami w gospodarstwach rolnych
VdS 2019pl Ochrona przed przepięciami w budynkach mieszkalnych
VdS 2031pl Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych
VdS 2093pl Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych - Stałe urządzenia gaśnicze na dwutlenek węgla - Projektowanie i instalowanie
VdS 2095pl Wytyczne VdS dla automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej - Projektowanie i instalowanie
VdS 2106pl Wytyczne VdS dla instalacji do wykrywania, eliminacji i gaszenia iskier - Projektowanie i instalowanie
VdS 2109pl Wytyczne VdS dotyczące instalacji zraszaczowych - Projektowanie i instalowanie
VdS 2132pl Wytyczne VdS dotyczące certyfikacji firm wykonujących stałe urządzenia gaśnicze
VdS 2134pl Ciepło spalania materiałów izolacyjnych kabli i przewodów, Instrukcja obliczania obciążeń ogniowych
VdS 2135pl Wytyczne VdS dotyczące instalacji sygnalizacji zagrożeń, Symbole graficzne instalacji sygnalizacji zagrożeń
VdS 2182pl Książka eksploatacji dla automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej
VdS 2212pl Książka eksploatacji dla wodnych instalacji gaśniczych
VdS 2236pl Regulamin egzaminu w celu egzaminowania (głównych) odpowiedzialnych specjalistów firm wykonawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
VdS 2240pl Książka eksploatacji dla stałych urządzeń gaśniczych gazowych i proszkowych
VdS 2241pl Książka eksploatacji dla instalacji do wykrywania i gaszenia iskier
VdS 2234pl Ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz kompleksowe ściany oddzielenia przeciwpożarowego
VdS 2350pl Wytyczne VdS dotyczące mechanicznych urządzeń zabezpieczających - sejfy na klucze - Projektowanie, instalowanie, obsługiwanie
VdS 2380pl Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych – Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne - Projektowanie i instalowanie
VdS 2381pl Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych – Stałe urządzenia gaśnicze na gazy chlorowcopochodne węglowodorów - Projektowanie i instalowanie
VdS 2496pl Wytyczne dotyczące wysterowania stałych urządzeń gaśniczych - Projektowanie i instalowanie
VdS 2833pl Wytyczne VdS dotyczące instalacji sygnalizacji zagrożeń, Rozwiązania ochrony przeciwprzepięciowej dla instalacji sygnalizacji zagrożeń
VdS 2878pl Połączenie sieciowe (wzajemne połączenie) starych i nowych instalacji systemów sygnalizacji pożarowej
VdS 3145pl Instalacje fotowoltaiczne
VdS 3188pl Wytyczne VdS dotyczące instalacji mgły wodnej - Projektowanie i instalowanie
VdS 3422pl Wytyczne VdS dotyczące certyfikacji firm wykonujących instalacje systemów sygnalizacji pożarowej (międzynarodowe)
VdS 3422-2pl Wytyczne VdS dotyczące certyfikacji firm wykonujących instalacje systemów sygnalizacji pożarowej (Polska), Wymagania dodatkowe dla Polski
VdS 3870pl Regulamin egzaminu w zakresie potwierdzenia kwalifikacji specjalisty ds. ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami (Specjalista ds. Ochrony Odgromowej)
VdS 3871pl Wytyczne dotyczące certyfikacji specjalistów w zakresie ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami (Specjalista ds. Ochrony Odgromowej)
VdS 3877pl Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych – Metoda Badania Door-Fan w celu ustalenia czasu retencji
VdS CEA 4001pl Wytyczne VdS-CEA dotyczące instalacji tryskaczowych - Projektowanie i instalowanie

Dla uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Edukacji VdS niektóre wytyczne z danego zakresu tematycznego przekazywane są w cenie szkolenia, jako załącznik do obszernych materiałów szkoleniowych.

 

 

 

Kontakt

Wytyczne VdS:

E-mail: wytyczne(at)vds.de 

Tel.: +48 22 546 93 18