Stałe urządzenia gaśnicze gazowe wg PN-EN, VdS, NFPA i ISO - planowanie i nadzór (SUGG-PL)Program szkolenia "Stałe urządzenia gaśnicze gazowe - planowanie i nadzór" obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i wykonywaniem stałych urządzeń gaśniczych gazowych, w tym m.in.: dobór rodzaju środka gaśniczego, aspekty związane z ochroną ludzi oraz zasady projektowania i wysterowania stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tą tematyką oraz te, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu stałych urządzeń gaśniczych gazowych.

Szkolenie w praktyczny sposób przedstawia obowiązki związane z kontrolowaniem i niezbędnymi inspekcjami dotyczącymi stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Szkolenie prowadzą rzeczoznawcy VdS.

Grupa docelowa:

Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników firm wykonawczych i projektowych, inżynierów zajmujących się kontrolowaniem lub projektowaniem SUGG, do ubezpieczycieli, użytkowników i administratorów obiektów, inspektorów nadzoru, pracowników obsługi technicznej SUGG oraz pracowników instytucji/urzędów zajmujących się ochroną przeciwpożarową, głównych odpowiedzialnych specjalistów (uzupełnienie jednostek szkoleniowych wg VdS 2132pl i VdS 3422pl ). 

Tematyka:

 • Podstawy stałych urządzeń gaśniczych gazowych
 • Sposób działania SUGG
 • Właściwości fizyko-chemiczne gazów gaśniczych oraz ich oddziaływanie na człowieka i środowisko
 • Cele ochrony i wymagania budowlane wobec pomieszczeń gaszonych i pomieszczeń butlowni
 • Wykrywanie pożaru i wysterowanie stałych urządzeń gaśniczych gazowych (wg VdS 2095 i VdS 2496)
 • Detekcja i sterowanie stałych urządzeń gaśniczych gazowych - zadanie projektowe 
 • Ochrona ludzi (wg VdS 3518)
 • Określanie minimalnych stężeń projektowych oraz ilości gazu gaśniczego (wg VdS 2380, VdS 2381, VdS 2093)
 • Określanie ilości środka gaśniczego i dobór elementów systemu - zadanie projektowe 
 • Odciążanie pomieszczeń gaszonych
 • Normy krajowe i międzynarodowe dotyczące stałych urządzeń gaśniczych gazowych (PN-EN, NFPA, CEA, ISO)
 • Działanie stałych urządzeń gaśniczych gazowych na przykładzie instalacji demonstracyjnej 
 • Przygotowanie stałych urządzeń gaśniczych gazowych do odbioru
 • Praktyczna strona odbiorów SUGG - pomiary i kontrola funkcji 
 • Utrzymanie w gotowości do pracy SUGG
 • Próbne wyładowanie stałego urządzenia gaśniczego gazowego oraz testy szczelności pomieszczeń gaszonych (tzw. „door fan test”)  

Terminy: 

SUGG-PL 24/1 | 14.05.-16.05.2024 | Nowy termin!

SUGG-PL 24/2 | 19.11.-21.11.2024 | Nowy termin!

Opłata za uczestnictwo:

3390 PLN / Netto  

Miejsce szkolenia:

Sala szkoleniowa Centrum Edukacji VdS
Al. Rzeczypospolitej 14
02-972 Warszawa
tel. 22 546 93 18

Materiały szkoleniowe:

Do obszernych materiałów szkoleniowych uczestnicy dodatkowo otrzymują wytyczne VdS:
VdS 2380pl - Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych, stałe urządzenia na gazy obojętne - Projektowanie i instalowanie
VdS 2381pl - Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych, stałe urządzenia gaśnicze na gazy chlorowcopochodne węglowodorów - Projektowanie i instalowanie
VdS 2093pl - Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych, stałe urządzenia gaśnicze na dwutlenek węgla - Projektowanie i instalowanie
VdS 2240pl - Książka eksploatacji dla stałych urządzeń gaśniczych gazowych i proszkowych
VdS 3877pl - Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych – Metoda Badania Door-Fan w celu ustalenia czasu retencji

Rozpoczęcie i zakończenie:

Szkolenie rozpoczyna się pierwszego dnia o godzinie 09:45, a kończy trzeciego dnia około godziny 16:30.


Kontakt

Centrum Edukacji VdS:

E-mail: szkolenia(at)vds.de

Tel.: +48 (22) 546 93 18

Fax: +48 (22) 649 19 55