Test zadymienia dla projektów sygnalizacji pożarowej w sytuacjach krytycznychW trakcie projektowania specjalistyczne „know-how” jest konieczne również w celu skutecznej ochrony ppoż. w wysokich pomieszczeniach lub serwerowniach. W takich pomieszczeniach – ze względu na wysoki współczynnik wymiany powietrza i tym samym mocne rozrzedzenie dymu w powietrzu – istnieje niebezpieczeństwo niewykrycia bądź zbyt późnego wykrycia dymu.

W celu symulacji tak krytycznych warunków, Oddział Kontroli Technicznej stosuje specjalny generator dymu. Generator wytwarza dym z wykorzystaniem zjawiska pirolizy. Wytworzony w ten sposób dym odpowiada warunkom istniejącym w przypadku prawdziwego pożaru. Testy czujek dymu są więc wykonywane w niemal realnych warunkach pożarowych. W trakcie kontroli nie dochodzi do rozprzestrzenienia się ognia i obciążenia zapachem spalenizny, które to czynniki w sytuacji krytycznej prowadzą do poważnych problemów.