Międzynarodowi partnerzy certyfikujący

VdS jest przedsiębiorstwem o zasięgu międzynarodowym, które utrzymuje ścisłą współpracuje z partnerami za granicą.

Globalizacja ma coraz większe znaczenie również dla jednostek certyfikujących. Duzi klienci w coraz większym stopniu oczekują wysokiej jakości rozwiązań, które dotrzymują kroku ich międzynarodowej strategii rozwoju. Dlatego VdS już w ubiegłych latach zdobyło odpowiednią pozycję na rynku globalnym i posiada obecnie międzynarodowych partnerów, z którymi utrzymuje ścisłą współpracę. Z poniższymi jednostkami kontrolującymi i certyfikującymi VdS zawarło porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników kontroli.


Jednostka certyfikująca/kontrolująca Kraj Zakres stosowania wyrobu
LPCB Wielka Brytania ochrona ppoż., systemy zabezpieczeń (np. sygnalizatory, centrale, zasilacze)
AFNOR CNPP Francja ochrona ppoż. i systemy zabezpieczeń (np. czujki pożarowe, centrale sygnalizacji pożarowej oraz sejfy)
DIFT Delta Dania ochrona ppoż. (np. czujki pożarowe i centrale sygnalizacji pożarowej)
SBSC SSF Szwecja systemy zabezpieczeń(np. sejfy)
ICIM Istituto Giordano SpA Włochy systemy zabezpieczeń (np. sejfy)
Staatliches Zertifizierungszentrum des Katastrophenschutzministeriums der Ukraine Ukraina ochrona ppoż. (np. elementy bud. instalacji sygnalizacji pożarowej, urządzenia gaśnicze, instalacje do oddymiania i odprowadzania ciepła
TZUS Praha, s.p. Republika Czeska ochrona ppoż. (np. elementy bud. instalacji sygnaliz. pożarowej, urządzenia gaśnicze, instalacje do oddymiania i odprowadzania ciepła

Ponadto VdS utrzymuje ścisłą współpracę z następującymi Partnerami w USA:

Jednostka certyfikująca/kontrolująca Kraj Zakres stosowania wyrobu
U.S. Coast Guard (USCG) USA ochrona ppoż. (np. części składowe instalacji ochrony ppoż.)
FM USA ochrona ppoż. (np. czujki pożarowe, centrale sygnaliz. pożarowej, zasilacze

Wymienione jednostki partnerskie chętnie udzielają informacji o zakresie wzajemnie uznawanych certyfikacji i związanej z nią współpracy ukierunkowanej na „One-Stop-Testing“ oraz „Multiple Certification“.