Ochrona Danych

Oświadczenie w zakresie obowiązków informacyjnych (wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych)

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważną kwestią.

Z tego względu przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie przepisów prawa (Rozporządzenie unijne RODO) i podjęliśmy techniczne oraz organizacyjne kroki, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zarówno przez nas, jak i naszych zewnętrznych partnerów.

Państwa prawa

Zasadniczo przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych lub ogólne pytania związane z ochroną danych osobowych, wówczas prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który jest do Państwa dyspozycji także w przypadku skarg i zażaleń.

Kontakt z nami

Jeżeli zdecydują się Państwo na kontakt z nami, wówczas podane przez Państwa dane będą przez nas przechowywane przez kilka miesięcy, w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz ewentualne dalsze, wiążące się z nim pytania. Danych tych nie będziemy przekazywać dalej bez Państwa zgody.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest:

Guido Hauer
VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Straße 228
50735 Köln
Tel.: + 49 (0) 221 2858 80-31
E-Mail: ghauer(at)vds.de

Zastosowanie Google Analytics

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy sieci należące do Google Inc. (Google) Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies, dane tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z niniejszej strony.

Zebrane przez cookies informacje o korzystaniu przez Państwa z niniejszej strony (w tym Państwa adres IP) są przekazywane do serwera Google znajdującego się na terenie USA i tam zapisywane.

Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania przez Państwa z niniejszej strony, sporządzania raportów o aktywności na stronie dla administratora strony oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z niniejszej strony i Internetu.

Dane te mogą być przekazywane przez Google osobom trzecim, o ile jest to wymagane przez przepisy prawa lub w przypadku, gdy osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.

Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi Google Inc.
Mogą Państwo wyłączyć instalację cookies poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki internetowej.

Ponadto mogą Państwo wyłączyć gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez cookies i odnoszących się do korzystania przez Państwa z niniejszej strony (w tym Państwa adresu IP), jak również przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej, znajdującą się pod następującym linkiem:

Zwracamy jednakże uwagę, że w takim przypadku zachodzi możliwość, iż nie będziecie Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez niniejszą stronę internetową.

Korzystając z niniejszej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google, w przedstawiony powyżej sposób i w podanym wyżej celu, zbieranych i dotyczących Państwa danych.