Krótki profil
Bezpieczeństwo można zmierzyć

Jako jedna z najważniejszych niezależnych instytucji badawczych z punktem ciężkości w zakresie ochrony ppoż. VdS cieszy się zaufaniem wszystkich grup działających na rynku zabezpieczeń. Do naszych klientów należą świadome potencjalnego zagrożenia zakłady przemysłowe i handlowe , czołowi producenci i integratorzy systemów komputerowych, kompetentne firmy specjalistyczne jak i specjaliści. VdS oferuje innowacyjną ofertę usług w zakresie ochrony ppoż., zabezpieczeń oraz edukacji & wydawnictwa. VdS jest stuprocentową spółką-córką Stowarzyszenia Niemieckich Towarzystw Ubezpieczeniowych (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)), tak więc poprzez swego właściciela posiada 100-letnią tradycję w głównej dziedzinie swojej działalności jaką jest ochrona ppoż.

Rzeczoznawcza kompetencja w kwestiach ochrony ppoż. na miejscu.

VdS posiada fachowców we wszystkich aspektach ochrony ppoż. oraz skupia wielu różnych specjalistów w zakresie skutecznej ochrony ppoż. Wiedza fachowców oparta na 100-letnim doświadczeniu, specjalizacja ukierunkowana na ochronę ppoż. oraz ścisła współpraca z własnymi laboratoriami są unikalną wartością Instytutu Kontroli Technicznej w konfrontacji z konkurencją. Takie cechy sprawiają, że na arenie międzynarodowej VdS jest uznanym liderem w zakresie technologii i innowacji w porównaniu z innymi jednostkami kontrolującymi.

Certyfikacje VdS: Zaufanie do jakości produktów i usług

Liczne akredytacje poświadczają nie tylko wysokie kompetencje VdS, lecz są równocześnie dowodem niezależności instytucji i obiektywności wyników badań. Dlatego certyfikaty VdS są ważną wskazówką dla klientów prywatnych i korporacyjnych informującą o tym, jak odróżnić produkty wysokojakościowe od produktów i usług gorszej jakości. Producenci i usługodawcy czerpią korzyści ze zwiększonej potrzeby bezpieczeństwa ze strony klientów, którzy coraz częściej uzależniają swoje decyzje kupna od aspektów bezpieczeństwa.

Laboratoria VdS: Kontrola w „każdym calu“

VdS prowadzi doskonale wyposażone laboratoria, w których przeprowadzane są kontrole typu i systemu na produktach ochrony ppoż. i zabezpieczeń włamaniowych. Wymogiem prowadzenia takich badań jest nie tylko zastosowanie nowoczesnej techniki i innowacyjnej procedury kontroli, lecz przede wszystkim dysponowanie odpowiednim know-how i wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Laboratoria pokrywają cały łańcuch usług począwszy od badania prototypu aż do momentu uzyskania produktu końcowego z aprobatą VdS. W taki sposób producent może wygenerować znaczne korzyści konkurencyjne. Obszerna porada – przykładowo przy wyborze i zastosowaniu odpowiednich norm i wytycznych – uzupełnia całe spektrum usług świadczonych przez laboratoria VdS.

Gromadzimy informacje i dzielimy się naszą wiedzą

Przetworzenie informacji w wiedzę, którą potem przekazujemy naszym odbiorcom, aby w konsekwencji stworzyć trwałe standardy działania to jeden z głównych celów VdS. Profesjonalne szkolenia i konferencje na temat ochrony ppoż. i systemów zabezpieczeń należą dzisiaj niewątpliwie do form kształcenia i dokształcania pracowników w przedsiębiorstwach każdej wielkości i wszystkich branż. Zapotrzebowanie na taką formę edukacji zaspakaja oferta edukacyjna VdS, która składa się z ok. 200 imprez organizowanych w Kolonii jak i w innych miejscowościach. Dodatkowo VdS ma w swojej ofercie różnorodny program wydawniczy. Publikacje VdS obejmują zbiór wytycznych VdS z około 600 tytułami, w tym 100 w języku angielskim. Ponadto wydawnictwo VdS publikuje szereg książek specjalistycznych, filmów specjalistycznych oraz magazyn s+s report.

Struktura przedsiębiorstwa

Firma VdS jako przedsiębiorstwo Stowarzyszenia Niemieckich Ubezpieczycieli (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)) jest podzielona na trzy obszary operacyjne: ochronę przeciwpożarową, systemy zabezpieczeń oraz centrum edukacyjne & wydawnictwo.

VdS zatrudnia ponad 330 pracowników w głównej siedzibie przedsiębiorstwa w Kolonii oraz w swoich oddziałach w Niemczech i w innych krajach europejskich.