Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami (Certyfikowany Specjalista ds. Ochrony Odgromowej – po pozytywnym przebiegu procedury certyfikacji)Coraz więcej szkód instalacji technicznych powstaje w wyniku uderzeń piorunów, przepięć i innych wpływów elektromagnetycznych, ponieważ nie zostały one skutecznie zabezpieczone przed tymi zagrożeniami.

Z tego powodu bardzo istotne jest poszerzanie wiedzy w zakresie instalacji elektrycznych, w szczególności w obszarze ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami.

W tym celu VdS przygotowało we współpracy z niemieckim stowarzyszeniem VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.),  ABB (Ausschuss für Blitzschutz und Blitzforschung) oraz ze specjalistycznymi firmami przemysłowymi szkolenie z zakresu ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami. Szkolenie powstało w oparciu o fachową i specjalistyczną dokumentację VDE.

Szkolenie i procedura certyfikacji we współpracy z:

VDE - Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.

.

ABB - Ausschuss für Blitzschutz und Blitzforschung

Uczestnicy po spełnieniu wymagań wg wytycznych VdS 3871pl oraz po zakończeniu szkolenia mają możliwość przystąpienia do egzaminu na Specjalistę ds. Ochrony Odgromowej. Osoby, które zdadzą egzamin, po kontakcie z VDE: vde.com zostaną wpisane do rejestru VDE jako Specjalista ds. Ochrony Odgromowej VDE - VDE geprüfte Blitzschutz Fachkraft.
UWAGA:
Przed egzaminem wymagany jest niezwłoczny kontakt z Panią Katarzyną Gabryluk – Oddział Certyfikacji Usług (tel.: 22 546 93 19, e-mail: KGabryluk(at)vds.de) w celu weryfikacji dopuszczenia do egzaminu.

Certyfikacja VdS (Specjalista w zakresie ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami VdS) jest odrębną procedurą związaną z wymogami VdS. Osoby zainteresowane uzyskaniem Certyfikatu VdS otrzymają szczegółowe informacje w Oddziale Certyfikacji Usług (tel.: 22 546 93 19, e-mail: KGabryluk(at)vds.de).

Procedura certyfikacji - Certyfikowany Specjalista ds. Ochrony Odgromowej:

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu na Specjalistę ds. Ochrony Odgromowej, zgłaszają odpowiednio wcześniej swój udział i przedkładają wymagane dokumenty do weryfikacji, zgodnie z regulaminem zawartym w wytycznych VdS 3871pl do Oddziału Certyfikacji Usług:

Katarzyna Gabryluk
Asystentka Oddziału Certyfikacji Usług

Tel. +48 22 546 93 19
E-mail: KGabryluk(at)vds.de  

Szkolenie „Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami” trwa 4-5 dni w zależności od opcji, którą wybierze Uczestnik:

 • 4 dni dla osób, które nie zdecydowały się na przystąpienie do procedury certyfikacji – po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje Certyfikat uczestnictwa VdS, który potwierdza uczestnictwo w szkoleniu.
 • Natomiast dla osób, które przystępują do procedury certyfikacji i spełniają warunki wg wytycznych VdS 3871pl, szkolenie trwa 5 dni:

  • 4-ego dnia w godzinach 15:30 - 18:00 odbędzie się egzamin na Specjalistę ds. Ochrony Odgromowej
  • osoby, które nie uzyskały odpowiedniego wyniku z egzaminu pisemnego
   (wg VdS 3870pl), 5-ego dnia dodatkowo zdają egzamin ustny.

Przez VdS mogą być certyfikowane osoby fizyczne, które mają nie więcej niż 64 lata. Kolejnym wymaganiem jest posiadanie wykształcenia w zakresie instalacji elektrycznych, minimum 5-letnia, nieprzerwana, praktyka zawodowa, potwierdzająca z wystarczające umiejętności i doświadczenie w zakresie ogólnej elektrotechniki oraz techniki instalacyjnej.

Certyfikat na Specjalistę ds. Ochrony Odgromowej jest ważny 4 lata. Przed upływem ważności certyfikatu może zostać naniesione przedłużenie jego ważności, zgodnie z warunkami przedstawionymi w wytycznych VdS 3871pl.

Rejestr Certyfikowanych Specjalistów ds. Ochrony Odgromowej będzie publikowany na stronie: www.vds.de/pl

Grupa docelowa:

Projektanci i wykonawcy instalacji odgromowych, elektrycy, inżynierowie, technicy w odpowiedniej dziedzinie, rzeczoznawcy, pracownicy organów administracyjnych i przemysłu, osoby z wieloletnim doświadczeniem w budowie systemów odgromowych, osoby przystępujące do procedury certyfikacji, zdające egzamin na Certyfikowanego Specjalistę ds. Ochrony Odgromowej, główni odpowiedzialni specjaliści (uzupełnienie jednostek szkoleniowych wg VdS 2132pl).

Treść szkolenia:

 • Wyładowanie piorunowe i jego parametry
 • Zewnętrzne urządzenie piorunochronne – zwody, przewody odprowadzające
 • Wewnętrzne urządzenia piorunochronne – przyczyny powstawania przepięć, normy, wyrównanie potencjałów, ograniczniki przepięć do instalacji elektrycznych oraz do instalacji sygnałowych
 • Błędy montażowe – strefowa koncepcja ochrony (LPZ), uziomy – rezystancja i korozja, odstęp separujący, przykładowy projekt
 • Przeglądy instalacji odgromowych (LPS) – pomiary rezystancji uziemień, pomiary ciągłości
 • materiały stosowane do budowy LPS
 • Opis instalacji odgromowej
 • Egzamin pisemny dla osób przystępujących do procedury certyfikacji
 • Omówienie egzaminu, wyjaśnienie pytań egzaminacyjnych, dyskusja fachowa

Terminy:

OOP-PL 23/2 | 04.09.-08.09.2023 |

Miejsce szkolenia:

Sala szkoleniowa Centrum Edukacji VdS
Al. Rzeczypospolitej 14
02-972 Warszawa
Tel. +48 (22) 546 93 18

Opłata za uczestnictwo:

Uczestnictwo w szkoleniu: 6290 PLN / Netto
Przystąpienie do egzaminu: 950 PLN / Netto - jeżeli uczestnik chce rozpocząć procedurę certyfikacji na Certyfikowanego Specjalistę ds. Ochrony Odgromowej
(Ceny nie zawierają kosztów procedury certyfikacji*)

* W celu ustalenia warunków i kosztów procesu certyfikacji, osoby, które chcą przystąpić do procedury certyfikacji prosimy o kontakt z Oddziałem Certyfikacji Usług:

Katarzyna Gabryluk
Asystentka Oddziału Certyfikacji Usług

E-mail: KGabryluk(at)vds.de
Tel.: +48 22 546 93 19

Materiały szkoleniowe:

Do obszernych materiałów szkoleniowych uczestnicy dodatkowo otrzymują wytyczne VdS:
VdS 2010pl Ukierunkowana na ryzyko ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami
VdS 2017pl Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami w gospodarstwach rolnych
VdS 2019pl Ochrona przed przepięciami w budynkach mieszkalnych
VdS 2031pl Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych

Egzamin:

Egzamin pisemny:
Czwartego dnia szkolenia w godzinach 15:30 - 18:00

Dodatkowy egzamin ustny dla osób, które nie uzyskały odpowiedniego wyniku z egzaminu pisemnego (zob. VdS 3870pl):
Piątego dnia szkolenia w godzinach 10:00 - 11:30

Rozpoczęcie i zakończenie:

Szkolenie rozpoczyna się pierwszego dnia o godzinie 9:00.

Dla osób nie podchodzących do egzaminu na Certyfikowanego Specjalistę ds. Ochrony Odgromowej szkolenie kończy się czwartego dnia o godzinie 15:30.

Dla osób podchodzących do egzaminu na Certyfikowanego Specjalistę ds. Ochrony Odgromowej szkolenie kończy się piątego dnia ok. godziny 11:30.


Kontakt

Centrum Edukacji VdS:

E-mail: szkolenia(at)vds.de

Tel.: +48 22 546 93 18


Certyfikacje VdS:

Grzegorz Adamczak
Dyrektor Oddziału Certyfikacji Usług VdS w Polsce

E-mail: GAdamczak@vds.de

Tel.: +48 513 291 500

 

Katarzyna Gabryluk
Asystentka Oddziału Certyfikacji Usług VdS w Polsce

E-mail: KGabryluk@vds.de

Tel.: +48 22 546 93 19


Wytyczne dotyczące certyfikacji specjalistów (Specjalista ds. Ochrony Odgromowej):

VdS 3870pl - Regulamin egzaminu w zakresie potwierdzenia kwalifikacji specjalisty ds. ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami (Specjalista ds. Ochrony Odgromowej)

VdS 3871pl - Wytyczne dotyczące certyfikacji specjalistów w zakresie ochrony odgromowej
i ochrony przed przepięciami (Specjalista ds. Ochrony Odgromowej)